Konsumentkemi

TJÄRLÖSARE EXTRA

TJÄRLÖSARE EXTRA

TJÄRLÖSARE EXTRA är ett högaromatiskt kallavfettningsmedel för avfettning inom verkstadsindustri.

TJÄRLÖSARE EXTRA används för borttagning av tjära, asfalt, rostskydds-medel, mineralolja mm.

TJÄRLÖSARE EXTRA används bl.a. för avfettning av entreprenadmaskiner, maskindelar mm.

Artikelnummer: