Konsumentkemi

PRIMOL-EXTRA

PRIMOL-EXTRA

PRIMOL-EXTRA är ett mikroavfettningsmedel för hårt nedsmutsade fordon.

PRIMOL-EXTRA löser effektivt vägsmuts, asfalt och salt.

PRIMOL-EXTRA används bl.a. för rengöring i borsttvätt, högtryckstvätt, handtvätt och motortvätt. Produkten är tixotrop.

Artikelnummer: