Konsumentkemi

NATRIUMHYPOKLORIT

NATRIUMHYPOKLORIT

NATRIUMHYPOKLOIRIT är ett klorbaserat blekmedel för utrustning och maskiner inom industri. Innehåller ca 12 % aktivt klor.

NATRIUMHYPOKLORIT används t.ex till missfärgade plastdetaljer mm.

Artikelnummer: