Konsumentkemi

K-802

K-802

K-802 är ett högaromatiskt kallavfettningsmedel för avfettning inom fordonstvätt och verkstadsindustri.

K-802 används för borttagning av tjära, asfalt, rostskydds-medel, mineralolja, vägsalt mm.

K-802 används bl.a. för avfettning av person- och lastbilar, entreprenadmaskiner mm. Kan appliceras på våta ytor.

Artikelnummer: