Konsumentkemi

K-702

K-702

K-702 är ett lågaromatiskt kallavfettningsmedel för avfettning inom fordonstvätt och verkstadsindustri.

K-702 används för borttagning av tjära, asfalt, rostskydds-medel, mineralolja, vägsalt mm.

K-702 används bl.a. för avfettning av person- och lastbilar, entreprenadmaskiner mm. Kan appliceras på våta ytor.

Artikelnummer: