Konsumentkemi

K-513

K-513

K-513 är ett lågaromatiskt kallavfettningsmedel för bl.a. fordonstvätt och verkstadsindustri. Innehåller emulgator.

K-513 används bl.a. för avfettning av person- och lastbilar, entreprenadmaskiner, maskindelar m.m.

K-513 används för borttagning av tjära, asfalt, rostskyddsmedel, mineralolja, vägsalt, fläckborttagning m.m.

Artikelnummer: