Konsumentkemi

K-40 HYGIEN

K-40 HYGIEN

K-40 HYGIEN är ett alkaliskt rengöringsmedel för storkök och livsmedelsindustri.

K-40 HYGIEN används för rengöring av omklädningsrum, våtutrymmen, lager- och produktionslokaler mm.

K-40 HYGIEN är effektiv på feta föroreningar av animaliskt- och vegetabiliskt ursprung mm.

Artikelnummer