Konsumentkemi

K-17

K-17

K-17 är ett aromathaltigt (ca 20%) kallavfettningsmedel för avfettning inom fordonstvätt, verkstadsindustri mm.

K-17 används för borttagning av tjära, asfalt, rostskyddsmedel, mineralolja, vägsalt mm.

K-17 används bl.a. för avfettning av person- och lastbilar, entreprenadmaskiner, maskindelar mm.

Artikelnummer: